Zpět

Aktuality

Tržnica Bojárt

5/11/2015 18:00–20:00

Milí priatelia,

radi by sme Vás pozvali na diskusiu a prezentáciu projektu Tržnica Bojárt českej výtvarníčky Kateřiny Šedej.

Café Berlinka v Esterházyho paláci (Slovenská národná galéria), námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Program: Prezentácia videodokumentácie projektu Kateřiny Šedej, spoločenskej hry Tržnica Bojárt, ktorá sa konala v rámci programu tranzit.sk v máji 2015 v tržnici na Trnavskom mýte v Bratislave. Súčasťou večera je diskusia s Kateřinou Šedou, kurátorkou projektu Lýdiou Pribišovou, účastníkmi súťaže a s trhovníkmi a ďalšími hosťami.

V  máji 2015 sa v bratislavskej tržnici na Trnavskom mýte konala táto súťaž, spoločenská hra, ktorej cieľom bolo oživiť tržnicu, zatraktívniť ju a prilákať čo najviac návštevníkov.Architektúra tržnice pripomína pevnosť. Ide o uzavretý priestor, vo fyzickom i psychickom zmysle. Hra preto bola inšpirovaná televíznym seriálom/reality show Pevnosť Boyard, ktorá je na Slovensku všeobecné známa. Vyše 150 prevažne mladších hráčov hľadalo podľa sprievodného katalógu časti zariadenia, architektúry, či predmety nachádzajúce sa v tržnici, ktoré nie sú na predaj. Šperky, hrnčeky, talizmany či originálne účesy, tetovania, fúzy a briadky predajcov sa stali súčasťou hry. Súťažiaci mali zodpovedať 214 jednoduchých, častokrát vtipných otázok v katalógu, ktoré súviseli s obchodmi a prevádzkami tržnice. V mnohých prípadoch bolo nutné na zistenie odpovede vyspovedať prítomného predajcu. Predajcovia a hráči tak nadväzovali uvoľnený rozhovor, ktorý ich viac zblížil. Spoločenskej hre Kateřiny Šedej sa podarilo opätovne upriamiť pozornosť verejnosti na jedinečný priestor bratislavskej tržnice. 

 

We would like to invite you to the to presentation of the Bojárt Market project of Czech artist, Kateřina Šedá. Café Berlinka, Slovak National Gallery (Esterhazy Palace, Ľudovít Štúr Square 4, Bratislava).

Program: Presentation of the video documenting Katerina Seda’s social game project, Tržnica Bojárt (Bojárt Market), which took place at the marketplace in Trnavské mýto in Bratislava this May within the framework of tranzit.sk program. The evening will comprise discussion with Kateřina Šedá, the project curator Lýdia Pribišová, the game participants, marketers as well as other guests.

This competition was held in May 2015 in the market at Trnavské mýto in Bratislava – a game intended to liven up the market, make it more appealing and draw in as many visitors as possible. The architectural structure of the market is reminiscent of a fortress. The space is enclosed, both in a physical and psychological sense. The game took its inspiration from the reality show format Fort Boyard, which is well known in Slovakia. Over 150 contestants, mostly young people, participated in a treasure hunt using a catalogue with architectural components, furnishings or objects located in the market but not for sale. Jewelry, mugs, talismans, creative hairstyles, tattoos and facial hair all became part of the game. Contestants had to answer 214 simple, often funny questions from the catalogue about the shops and establishments at the market. In many cases contestants had to ask one of the vendors present in order to get the right answers. This led contestants and vendors into conversation, which brought them closer together. The game, designed by Kateřina Šedá, managed to bring the unique Bratislava market back into the public eye.