Zpět

Aktuality

Bedřichovice nad Temží – užitečné výrazy a fráze / křest publikace

3/09/2015

Autor: Kateřina Šedá, editor: Aleš Palán, grafický design: Radim Peško, ilustrace: Bedřichovické zpravodajství, překlad: Ivan Gutierrez

Zatímco jihomoravské Bedřichovice jsou poprvé připomínány už v roce 1310, základ Bedřichovicím nad Temží byl položen teprve v roce 2011. Výtvarnice Kateřina Šedá tehdy vzala tuto obec do Londýna. Před galerií Tate Modern osmdesát obyvatel Bedřichovic mělo za úkol chovat se jako doma: zametali, umývali auto, okopávali zahrádku, sportovali… Londýnem ale celá akce neskončila, spíš začala. Během bedřichovické „pětiletky“ zde byl 3. září ustanoven nový svátek, každoročně se obyvatelé společně fotografují a zdejší náves a kulturní dům právě procházejí rozsáhlou přestavbou. Londýn se ocitne uprostřed Bedřichovic, nejenže střed obce bude obohacen o tamní typické prvky, ale celý se významně promění. Nová obec Bedřichovice nad Temží také potřebuje svého průvodce, který by návštěvníkovi pomocí užitečných výrazů a frází přiblížil místní život. Kateřina Šedá a publicista Aleš Palán je sesbírali na workshopech a setkáních s obyvateli obce během roku 2014. Dvojjazyčný průvodce je již osmou publikací Bedřichovické edice a svým charakterem a formátem navazuje na konverzační příručku s názvem Z B do Z, která byla vydána před návštěvou Londýna.

Array
Array