Zpět

Aktuality

Moc bezmocných / skupinová výstava

21/11/2019– 5/02/2020

Umenie v politickom kontexte / politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989
Kunsthalle Bratislava, Námestie SNP 12, Slovensko (kurátorka: Lenka Kukurová)