Zpět

Aktuality

Navzdory / skupinová výstava

7/11/2019

Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, Česká republika

Výstava a publikace „Navzdory“ bude prezentovat českou architekturu v rozmezí let 1969–2019 a její aktéry vymezující se totalitě duchovní i komerční; tedy jakýsi pohled na dějiny 50 let české architektury z hlediska morální konzistence tvůrců. Hlavními tématy jsou svoboda architektonické tvorby, obrana veřejného prostoru, neoficiální struktury a výjimečné počiny (akce, happeningy, výstavy, workshopy apod.). Kromě představení osobností a událostí bude kladen důraz i na dobovou situaci, souvislosti historické, politické a umělecké a vývoj událostí či jednotlivých institucí a organizací a uskupení.