Zpět

Aktuality

UČIT UMĚNÍ / Odborné mezioborové kolokvium

24/04/2019

Dům umění města Brna

Kolokvium Učit umění se soustředí na didaktickou problematiku zprostředkování umění: co a jak učit budoucí tvůrce (výtvarné umělce, spisovatele, skladatele),  zprostředkovatele (vědce, učitele, kurátory, překladatele, kritiky, manažery) i příjemce umění (diváky, čtenáře, posluchače)? Jaké metody výuky, jaké didaktické strategie, jaké poznávací, analytické a interpretační postupy jsou vhodné?Co můžeme zlepšit, aby dobré výsledky našly ve společnosti pozitivní odezvu?