Zpět

Aktuality

Ta je úplně mimo / přednáška pro Blok expertů na MU v Brně

4 16:00–16/04/201917:40

Masarykovy universita v Brně

Jak přimět celou vesnici, aby společně zametala? Jak ukrást centrum města? A co si počít s tisícem hejtů? Autorka představí svoje klíčové projekty a ukáže formy a hranice, jak pomocí umělecké akce dosáhnout participace místní populace na životě daného místa.