Zpět

Aktuality

Jak umělci vnímají kulturní dědictví?

8/11/2018

Divadlo Archa, Praha ( pořádá Institut umění - Divadelní ústav
Prezentace a panelová diskuze v rámci mezinárodní konference o kulturním dědictví 

Kulturní dědictví a současné umění jsou často vnímány jako dvě oddělené oblasti, které spolu nemají nic společného. Na úřadech mají samostatná oddělení a rozpočty, památkáři a pracovníci paměťových institucí většinou na současné umění pohlížejí s nedůvěrou a mnohdy těžce snášejí zásahy umělců. Jak tuto situaci vidí samotní umělci? Inspirují se díly minulosti? Využívají sbírky a fondy paměťových institucí při své tvorbě? Navštěvují rádi památky, chodí do muzeí, knihoven a archivů? Co od těchto institucí očekávají? Jaký mají vztah k umělecké paměti?