Zpět

Aktuality

Made In Slavutyč

1– 3/06/2017

3. června 2017 jdeme do finále! Česká umělkyně Kateřina Šedá pracuje na projektu ve Slavutyči, kde jde o to, aby co největší počet obyvatel podal hromadnou žádost o vízum a město tak mohlo být zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Navíc bude z každé stovky žádostí vybrán jeden žadatel nebo žadatelka, kteří dostanou oficiální pozvání z České republiky a budou jim hrazeny všechny výdaje na cestu a ubytování. Bude to probíhat takto: všichni občané Slavutyče dostanou od Kateřiny Šedé pozvání, aby se zúčastnili společné kulturní akce v České republice. Potom vyplní žádost o vízum a s připojenými fotografiemi ji oficiálně předloží 3. června 2017 na Dni města Slavutyče. Tato akce se tak stane důležitým bodem oslav, které mají ve městě dlouhou tradici. Díky vytvořenému rekordu se čtenáři Knihy rekordů a další fanoušci na celém světě dozvědí o tomto městě a Slavutyč se může stát inspirací pro další města na celém světě. Městem, které dokazuje, že je třeba táhnout za jeden provaz[KTl1] .

http://madeinslavutych.org/